Search
Keyword
Chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản - Các liên kết hữu ích
Liên kết
Mô tả
Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội

Trang thông tin của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các dự án trong các lĩnh vực như Giới và Tính dục; Giới và phát triển xã hội, Tính dục và hành vi tình dục, Sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản , HIV/AIDS ....

 
Nhảy múa vì cuộc sống Việt Nam

Đội dự án nhảy múa vì cuộc sống – hãy tham gia làm tình nguyện viên! Để thực hiện các hoạt động của nhảy múa vì cuộc sống ở tp Hồ Chí Minh, đội dự án nhảy múa vì cuộc sống của Quỹ Dân số thế giới Việt Nam (WPF) đang tìm kiếm để thành lập một đội tình nguyện viên/ giáo dục viên đồng đẳng với tên gọi “Đội dự án nhảy múa vì cuộc sống” ở tp. Hồ Chí Minh.

 
Bác sĩ Phan Xuân Trung

Website của bác sĩ Phan Xuân Trung đã trở nên quen thuộc với nhiều người vì những kiến thức hữu ích, thiết thực giúp mọi người cần biết để tự bảo vệ hoặc cùng người thân phòng ngừa bệnh tật.

 
Diễn đàn giới tính Việt Nam

Diễn đàn giới tính Việt Nam, thế giới của Adam và Eva.

 
Cục phòng chống HIV/AIDS

Đây là trang web của Cục phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế. Tại đây bạn sẽ tiếp cận với những thông tin, kiến thức cập nhật nhất về phòng chống HIV/AIDS.

 
Diễn đàn Tuổi trẻ, Giới tính & HIV

Chia sẻ, tâm sự của bạn sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn và sẽ sống tốt hơn.

 
Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế

Website của tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI)

 
Hội đồng Dân số

Website của Hội đồng Dân số, cơ quan nghiên cứu và phát triển các chính sách, chương trình và tài liệu về HIV/AIDS; xóa đói giảm nghèo, giới, thanh thiếu niên và sức khỏe sinh sản.

 
Diễn Đàn Giới Tính - Tình Yêu - Tình Dục - Sức Khỏe

Diễn đàn về sức khỏe tình dục, sinh sản, tuổi vị thành niên, sinh con theo ý muốn, nuôi dạy trẻ.

 
Y dược Việt Nam

Trang web về thông tin y dược Việt Nam

 
Thêm Liên kết mới       Previous [ 1 ]

Trang chủ | WPF | Đồng chủ trì | Ứng dụng | Hoạt động | Hình ảnh | Giáo trình | Diễn đàn | Liên kết | Quản trị
@ Copyright (c) 2007-2015 by Group SYSMDUCnet of Danang University of Education. All Rights Reserved.
459 Ton Duc Thang Street, Lienchieu District, Danang City, Vietnam