asd
Quay về trang chủ
BÀI 1 BÀI 2 BÀI 3 BÀI 4 BÀI 5 BÀI 6 BÀI 7 BÀI 8 BÀI 9 BÀI 10
SINH VIÊN GIẢNG VIÊN TRÒ CHƠI TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN
 
 


Một số tài liệu truyền thông!

Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
 
Công Ước Liên Hiệp Quốc về Các Quyền của Trẻ em và Các Quyền về Sức Khỏe Sinh sản và Tình dục - Bản chỉ dẫn dành cho Thanh thiếu niên
 
Luật Bình Đẳng Giới
 
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ - Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women (Cedaw)
 
Tuyên ngôn Thế giới về Quyền Con Người
Chương trình Hành động Quốc Gia vì Sự Tiến Bộ của Phụ Nữ
Quyền Tình Dục
 
Quyền sinh sản

 


 


Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Font UVN và Macromedia Flash
Hãy bấm vào đây để -> cài đặt Font  và cài đặt Flash Player <-