Quay về trang chủ
BÀI 1 BÀI 2 BÀI 3 BÀI 4 BÀI 5 BÀI 6 BÀI 7 BÀI 8 BÀI 9 BÀI 10
SINH VIÊN GIẢNG VIÊN TRÒ CHƠI TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN
CẤU TRÚC HỌC LIỆU LIÊN KẾT
 
 

Bài 8. Tình yêu không làm đau

Bài học này tập trung vào một chủ đề khó và tế nhị: quấy rối và xâm hại tình dục và bạo lực trong tình yêu. Khó là bởi tình dục cưỡng ép thể hiện ở nhiều cách và có thể rất phức tạp. Nó tế nhị bởi nhiều bạn gái và cả bạn trai, đã từng phải chịu đựng một cách khổ sở. Chúng ta sẽ đề cập tới những nội dung mà các bạn có thể cho là khó thảo luận. Bài học này cũng sẽ giúp các bạn nhận biết các tình huống mà ở đó bạo lực, quấy rối và xâm hại tình dục có thể sẽ nảy sinh. Tìm hiểu những quan điểm chủ quan sai lầm khác về sức ép phải quan hệ tình dục, đồng thời cung cấp cho các bạn kỹ năng xử lý các tình huống khó để từ đó thanh niên biết cách phòng tránh và ngăn ngừa bạo lực, quấy rối, xâm hại tình dục, không trở thành thủ phạm của các hành vi này.

Cấu trúc bài học:

  1. Trò chơi khởi động: “Đừng đứng gần tôi thế”.

  2. Ôn tập bài cũ.

  3. Bài trình bày - Tình yêu không làm đau.

  4. Kỹ năng từ chối và tự bảo vệ.

  5. Kết luận và bài về nhà.

 


 


Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Font UVN và Macromedia Flash
Hãy bấm vào đây để -> cài đặt Font  và cài đặt Flash Player <-