Quay về trang chủ
BÀI 1 BÀI 2 BÀI 3 BÀI 4 BÀI 5 BÀI 6 BÀI 7 BÀI 8 BÀI 9 BÀI 10
SINH VIÊN GIẢNG VIÊN TRÒ CHƠI TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN
CẤU TRÚC HỌC LIỆU LIÊN KẾT
 
 

Bài 3. Giới và việc đấu tranh cho các quyền về giới

Xin chào các bạn sinh viên!

Tất cả chúng ta đều phân biệt được sự khác nhau về sinh học giữa bạn trai và bạn gái, giữa phụ nữ và nam giới. Nhưng Giới lại là sự khác biệt về xã hội và quan hệ, về vai trò và trách nhiệm của phụ nữ và nam giới được hình thành trong từng nền văn hóa. Chúng ta ít khi đặt câu hỏi tại sao mẹ luôn luôn là người chăm sóc con cái, tại sao thường chỉ có nam giới giữ những vị trí quản lý cao trong cơ quan. Đã từng bao giờ bạn băn khoăn tại sao vai trò của nam và nữ lại khác nhau nhiều đến vậy? Bạn đã từng bao giờ nghĩ sự khác biệt về vai trò giới có thể ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hôn nhân hay quan hệ tinh dục của bạn trong tương lai?

Bạn có biết là một con người bạn đáng được hưởng những quyền gì hay không, và bạn phải làm thế nào để đấu tranh cho những quyền cơ bản mà bạn đã sẵn có?

Để bắt đầu, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một số thông tin về giới, vai trò giới, bất bình đẳng giới, tiếp theo sẽ là một bài tập trắc nghiệm quan điểm, thái độ của chính bạn về những vấn đề này. Bạn cũng sẽ nhận biết được tất cả những quyền cơ bản của con người đã được mô tả trong tuyên bố toàn cầu của Liên hiệp quốc và các công ước quốc tế. Cuối cùng, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của bạn trong các buổi thảo luận nhóm, và hãy chia sẻ với chúng tôi kế hoạch hành động của bạn vì sự nghiệp đấu tranh cho bình đẳng giới và đấu tranh cho quyền của mình. Biết về quyền của mình để tôn trọng quyền của những người khác và hỗ trợ việc thực hiện quyền tại cộng đồng!

Cấu trúc bài học:

  1. Trò chơi “Ai có trách nhiệm trong gia đình”.

  2. Bài trình bày về giới: trình bày và thảo luận.

  3. Làm việc nhóm: các vấn đề về giới (hình mẫu, dấu mốc về giới trong cuộc đời, định kiến về giới)

  4. Bài trình bày về các quyền về giới và SKSS, việc thực thi các quyền này ở VN.

  5. Kết luận và bài tập về nhà.

 


 


Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Font UVN và Macromedia Flash
Hãy bấm vào đây để -> cài đặt Font  và cài đặt Flash Player <-