Quay về trang chủ
BÀI 1 BÀI 2 BÀI 3 BÀI 4 BÀI 5 BÀI 6 BÀI 7 BÀI 8 BÀI 9 BÀI 10
SINH VIÊN GIẢNG VIÊN TRÒ CHƠI TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN
CẤU TRÚC HỌC LIỆU LIÊN KẾT
 
 

Websites liên kết

Các trang web trong nước :

www.vaac.gov.vn
Đây là trang web của Cục phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế. Tại đây bạn sẽ tiếp cận với những thông tin, kiến thức cập nhật nhất về phòng chống HIV/AIDS.

www.cimsi.org.vn
Trang web về thông tin y dược Việt Nam

www.isds.org.vn
Trang thông tin của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các dự án trong các lĩnh vực như Giới và Tính dục; Giới và phát triển xã hội, Tính dục và hành vi tình dục, Sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản , HIV/AIDS ....

www.ykhoanet.com
Website của bác sĩ Phan Xuân Trung đã trở nên quen thuộc với nhiều người vì những kiến thức hữu ích, thiết thực giúp mọi người cần biết để tự bảo vệ hoặc cùng người thân phòng ngừa bệnh tật.

Các trang web quốc tế

www.fhi.org
Website của tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI)

www.unfpa.org
Website của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc

www.engenderhealth.org
Website của tổ chức Engenderhealth – tổ chức phi chính phủ hoạt động vì sức khỏe của cộng đồng tại các nước Châu Phi, Châu Á và một số nước Châu Mỹ La tinh.

www.aidsalliance.org
Website của Liên minh các tổ chức làm việc về HIV/AIDS thành lập từ năm 1993 với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng các quốc gia hoạt động trong lĩnh vực AIDS tại các nước phát triển.

www.popcouncil.org
Website của Hội đồng Dân số, cơ quan nghiên cứu và phát triển các chính sách, chương trình và tài liệu về HIV/AIDS; xóa đói giảm nghèo, giới, thanh thiếu niên và sức khỏe sinh sản.

www.ippf.org
Website của Hội kế hoạch hóa gia đình quốc tế

 


 


Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Font UVN và Macromedia Flash
Hãy bấm vào đây để -> cài đặt Font  và cài đặt Flash Player <-