Quay về trang chủ
BÀI 1 BÀI 2 BÀI 3 BÀI 4 BÀI 5 BÀI 6 BÀI 7 BÀI 8 BÀI 9 BÀI 10
SINH VIÊN GIẢNG VIÊN TRÒ CHƠI TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN
CẤU TRÚC HỌC LIỆU LIÊN KẾT
 
 


Bài 1. Khởi hành

Xin chào các bạn sinh viên!

Vì đây là bài học mở đầu, chúng ta sẽ khởi động bằng cách làm quen với các bạn trong lớp và thầy/cô giáo. Bạn sẽ được biết nội dung của từng bài học trong cả khóa học.

Hoạt động chính trong bài học này sẽ là khắc họa chân dung cá nhân với phần mềm hình họa trên máy tính hoặc bằng hình vẽ trên giấy. Nào chúng ta hãy cùng nhau thể hiện cá tính của bản thân mình! Nhưng trước khi bắt đầu, cả lớp sẽ cùng nhau thảo luận về những nguyên tắc và mong đợi của khóa học này.

Cấu trúc bài học:

  1. Giới thiệu: làm quen, nội dung khóa học, những nguyên tắc cơ bản, những mong đợi của sinh viên khi tham dự khóa học.

  2. Tạo chân dung cá nhân trên máy tính hoặc sáng tạo trên giấy.

  3. Trình bày, sổ ghi chép, kết luận và bài tập về nhà.

 


 


Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Font UVN và Macromedia Flash
Hãy bấm vào đây để -> cài đặt Font  và cài đặt Flash Player <-