TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

DUE

          Trường Đại học Sư phạm là một trong tám trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp, đào tạo đại học và sau đại học; giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố miền Trung và cả nước. Trường Đại học sư phạm – ĐHĐN là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, và phát triển theo hướng Đại học nghiên cứu. Hiện tại, trường có 338 cán bộ viên chức, trong đó có 5 Phó Giáo sư, 26 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ, 163 Thạc sĩ, 120 Giảng viên chính và nhiều cán bộ giảng dạy đang làm nghiên cứu sinh, cao học trong và ngoài nước. Hiện nay trường đang đào tạo ở trình độ tiến sỹ 02 ngành, ở trình độ thạc sỹ 05 ngành, ở trình độ đại học 26 ngành và ở trình độ cao đẳng 01 ngành.
          Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng, hằng năm nhà trường đều cử cán bộ, công chức, sinh viên đi đào tạo, thực tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học ở nước ngoài, thực hiện các chương trình hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu và các tổ chức trong khu vực và thế giới. Hàng trăm sinh viên Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào... đã đến học tiếng Việt và các chuyên ngành cao học, đại học tại trường.

 

HỢP TÁC QUỐC TẾ

          Cho đến nay, nhà trường đã có quan hệ hợp tác, trao đổi với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học thuộc nhiều nước trên thế giới như : Nga, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, … Từ mối quan hệ đối tác này, nhiều chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện với kết quả rất tốt, đặc biệt là trên lĩnh vực hợp tác đào tạo quốc tế. Qua bốn năm thực hiện liên kết đào tạo, nhà trường đã tiếp nhận đào tạo cho trên 500 lưu học sinh thuộc các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Lào, … Trường Đại học Sư phạm đang thu hút ngày càng nhiều sinh viên các nước trong khu vực đến nghiên cứu, học tập. Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng là địa điểm lý tưởng để tổ chức các Hội thảo, Hội nghị lớn mang tầm Quốc gia và Quốc tế́.Hiện tại, đang có trên 150 lưu học sinh nhiều nước đang theo học tiếng Việt và các chuyên ngành tại trường Đại học Sư phạm. Đó là một tín hiệu tốt lành cho tương lai của nhà trường.

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

          Về tổ chức bộ máy, hiện nay trường có 4 phòng chức năng và 1 tổ trực thuộc làm nhiệm vụ tham mưu quản lý; có 11 khoa đang đảm nhiệm công tác đào tạo và 1 trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Cơ sở vật chất của trường ngày càng được đổi mới, khang trang hiện đại hơn. Hiện tại, trường có một hệ thống các giảng đường, phòng học với hàng trăm phòng khác nhau, 39 phòng thí nghiệm, 3 phòng giáo trình điện tử, 9 phòng máy tính với hàng trăm máy phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và quản lý; thư viện được xây mới, hiện đại… Nhìn chung, cơ sở vật chất trang thiết bị bước đầu đã được hiện đại hóa, đáp ứng cơ bản nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của một cơ sở đại học.


ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

          Đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường được phát triển một cách nhanh chóng cả về số lượng và năng lực chuyên môn. Hiện nay, toàn trường có gần 400 cán bộ công chức, trong đó, có trên 300 cán bộ giảng dạy. Với một chiến lược đúng đắn và tích cực nhằm nhanh chóng phát triển đội ngũ, chỉ trong một thời gian ngắn, số cán bộ có trình độ cao đã được tăng cường một cách đáng kể. Hiện tại, nhà trường đã có 5 Phó giáo sư, 30 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ, trên 100 Giảng viên chính, trên 120 Thạc sĩ; hàng chục anh chị em khác đang NCS và theo học Cao học, đại học và tu nghiệp chuyên môn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Đây là nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường trên tất cả các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

@ Copyright (c) 2007-2015 by Group SYSMDUCnet of Danang University of Education. All Rights Reserved.

Lễ ký kết Dự án Thực hiện Giáo dục giới tính và Sức khỏe sinh sản vào chương trình đào tạo

Hội thảo Định hướng và Tập huấn biên soạn tài liệu GDGT-TD-SKSS